Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2005/CT-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2005/CT-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/09/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm