Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2004/PL-UBTVQH

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2004/PL-UBTVQH :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/04/2004
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh thú y
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm