Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2003/QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2003/QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/11/2003
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật xây dựng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm