Trang chủ » Văn bản pháp quy » 124/2008/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 124/2008/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2008
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu phí và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Nội dung:
Từ khóa: Giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản đính kèm