Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: Giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản đính kèm