Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 238/2005/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 238/2005/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/09/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: chứng khoán và thị trường chứng khoán
Văn bản đính kèm