Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 25/2011/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 25/2011/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/04/2011
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/06/2011
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dân thi hành Luật Viễn thông
Nội dung:
Từ khóa: nghi dinh huong dan thi hanh luat vien thong
Văn bản đính kèm