Trang chủ » Văn bản pháp quy » 37/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 37/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: điều kiện đầu tư
Văn bản đính kèm