Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 73 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
28_2004_QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
163/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 08/09/2004
163/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 07/09/2004
160/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 03/09/2004
160/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 03/09/2004
157/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính 18/08/2004
125/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 19/05/2004
18_2004_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Thú y 29/04/2004
18_2004_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Thú y 29/04/2004
144/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán 28/11/2003
141/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương 20/11/2003
1505/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu. 17/11/2003
125/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế 29/10/2003
103/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân 12/09/2003
12_2003_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 26/07/2003