Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 73 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
79/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược 09/08/2006
79/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược 09/08/2006
62_2006_QH11 Luật Điện ảnh 29/06/2006
65_2006_QH11 Luật Luật sư 29/06/2006
59/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 12/06/2006
11/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng đồng 18/01/2006
11/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng đồng 18/01/2006
238/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam 29/09/2005
86/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước 08/07/2005
34_2005_QH11 Luật Dược 14/06/2005
34_2005_QH11 Luật Dược 14/06/2005
44_2005_QH11 Luật Du lịch 14/06/2005
33/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 15/03/2005
33/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 15/03/2005
1925/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM 23/12/2004