Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
768/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 05/02/2010
0738/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội 05/02/2010
0794/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025" 05/02/2010
06/2010/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn 03/02/2010
0623/QĐ-BCT Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 01/02/2010
04/CT-BCT(2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2010 28/01/2010
07/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 25/01/2010
84/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 84/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU 15/10/2009
81/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/10/2009
79/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị 28/09/2009
27/2009/TT-BCT Quy định Đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh 25/09/2009
05/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện 26/02/2009
17/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2009/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 16/02/2009
17/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2009 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ 16/02/2009
21/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường 12/02/2009