Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 45/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 45/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/06/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/08/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
Nội dung:
Từ khóa: Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân
Văn bản đính kèm