Trang chủ » Văn bản pháp quy » 09/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 09/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/04/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập KH, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán NL
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm