Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/08/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm