Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2011/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2011/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/03/2011
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/05/2011
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm