Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/11/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm