Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
110/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 18/07/2007
2014/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dụng tính toán phân tích kinh tế, tái chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện 13/06/2007
80/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm 01/06/2007
1592/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định quản lý đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm 09/05/2007
72/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập 07/05/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
40/2007/QĐ-TTg Về thu dọn công trình cố định, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí 21/03/2007
13/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia 13/03/2007
12/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/03/2007
02/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện 09/01/2007
285/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung, thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện 25/12/2006
11/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện 20/12/2006
45/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư 14/12/2006
44/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn 08/12/2006