Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/03/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 15/03/2010
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở
Nội dung:
Từ khóa: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở
Văn bản đính kèm