Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 588/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/03/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 22/03/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010
Văn bản đính kèm