Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/11/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm