Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/09/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm