Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/09/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm