Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 20/05/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 21/2011/TT-BCT Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm