Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 251/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/02/2011
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 31/01/2011
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định 251/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Nội dung:
Từ khóa: dinh chinh thong tu 205/QĐ-BTC ngày 16 thang 03 năm 2007 vè xac dinh gia tri hai quan doi voi hang hoa xuat nhap khau
Văn bản đính kèm