Trang chủ » Văn bản pháp quy » 42/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 42/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 14/02/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm