Trang chủ » Tin tức

Phổ biến pháp luật

Tuyển tập 36 án lệ về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và được thông qua tại Vienna (Áo) ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Hội nghị của UNCITRAL với sự có mặt của đại diện 60 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, với mục tiêu thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là một “bệ đỡ” như vậy. Hiện nay, CISG là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất, với 89 thành viên và hơn 3000 án lệ, ước tính Công ước này điều chỉnh khoảng 2/3 tổng giao dịch thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, tính đến hết năm 2018, trên 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được thực hiện với các quốc gia là thành viên của Công ước. Với ý nghĩa này, ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định gia nhập Công ước CISG. Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt

Chương trình xây dựng VBQPPL

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Để hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Cuộc thi).