Tìm kiếm văn bản

Gõ từ khóa tìm kiếm !
Tìm kiếm nâng cao

Văn bản lấy ý kiến

Văn bản mới ban hành

Bản tin MOIT Thông tư 26/2018/TT-BCT

Triển khai kết quả đàm phán phiên họp Nhóm Tiểu ban Thuế, Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hải quan (AKSTROO) lần thứ 25 trong khuôn khổ Ủy ban thực thi Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AK-IC) lần thứ 16 tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2017, ASEAN và Hàn Quốc rà soát lại Quyết định năm 2016 phê chuẩn việc chuyển đổi sang hệ thống HS 2012 đối với danh mục 100 mặt hàng đặc biệt của Hàn Quốc thuộc Phụ lục 3 Chương Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Trao đổi - bình luận

Chuyên đề

Tuyển tập 36 án lệ về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và được thông qua tại Vienna (Áo) ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Hội nghị của UNCITRAL với sự có mặt của đại diện 60 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, với mục tiêu thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là một “bệ đỡ” như vậy. Hiện nay, CISG là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất, với 89 thành viên và hơn 3000 án lệ, ước tính Công ước này điều chỉnh khoảng 2/3 tổng giao dịch thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, tính đến hết năm 2018, trên 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được thực hiện với các quốc gia là thành viên của Công ước. Với ý nghĩa này, ngày 24 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định gia nhập Công ước CISG. Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt